No s’ha produit el debat social necessari i amb el nou acord s’ha salvat la pràctica desaparició de l’impost de successions

LA PLATAFORMA “PER UNA FISCALITAT JUSTA, AMBIENTAL I SOLIDÀRIA” CONSIDERA QUE NO S’HA PRODUIT EL DEBAT SOCIAL NECESSARI, PERÒ RECONEIX QUE AMB EL NOU ACORD S’HA SALVAT LA PRÀCTICA DESAPARICIÓ DE L’IMPOST DE SUCCESSIONS

Les entitats i organitzacions de la Plataforma vàrem expressar el nostre compromís amb la construcció d’una societat justa i el sosteniment d’uns serveis públics forts, com a millor garantia per a l’exercici real dels drets de les persones, la cohesió social i poder encarar amb garanties els reptes que tenim com a país.

En aquest mateix sentit vàrem demanar una discussió serena i amb rigor sobre la fiscalitat i l’Impost de Successions i Donacions, i que s’obrís un debat sobre fiscalitat ambiental. També vàrem expressar la nostra preocupació per l’evolució del nostre sistema fiscal, cada vegada menys progressiu, entre d’altres, per l’augment de l’economia submergida, i l’existència d’una clara discriminació entre la fiscalitat que suporten les rendes del treball i les del capital.

Per tot això, tal com es recull en el manifest de la Plataforma proposàvem:

  • Canvis en l’estructura del model fiscal, que millorin la suficiència i la progressivitat del sistema.
  • Garantir la suficiència de recursos evitant les rebaixes fiscals.
  • Augmentar la fiscalitat del capital i aproximar-la a la del treball.
  • Lluitar contra el frau fiscal i l’economia submergida, i millorar el control de la despesa pública.
  • Introduir el concepte de fiscalitat ambiental o ecològica.
  • Una discussió serena i amb rigor sobre l’Impost de Successions i Donacions.

Malgrat la manca d’aquest debat social a l’hora d’afrontar reformes fiscals, la Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària valora l’acord assolit ahir, 16 de desembre, pels grups parlamentaris que conformen el Tripartit, doncs farà possible una reforma de l’Impost de Successions que no impliqui la seva efectiva supressió o pràctica eliminació evitant, així, una important rebaixa en el seu volum de recaptació.

La Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària continuem reclamant la necessitat que es produeixi un debat social sobre quin model d’Estat del Benestar volem i com es financia, per tal de construir un país més just i cohesionat, i ens comprometem a continuar treballant per aquest objectiu.


Speak Your Mind

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>