Jornada tècnica Concursos públics i paradisos fiscals

El 26 de novembre celebrem la nostra Jornada tècnica sobre Concursos públics i paradisos fiscals. L’objectiu de la jornada és explorar les escletxes legals per a que els concursos públics penalitzin a les empreses que utilitzen els paradisos fiscals per a evadir impostos o reconeguin la responsabilitat fiscal de les empreses que paguen els impostos en els països on els pertoca fer-ho.

La jornada forma part de la Campanya Zona Lluire de Paradisos Fiscals impulsada per la Plataforma per una Fiscalitat Justa Ambiental i Solidària i Oxfam IntermónLa campanya va en sintonia amb la Moció 223/X del Parlament de Catalunya sobre les externalitzacions, els subcontractes i les privatitzacions dels serveis públics, aprovada el 19 de Juny de 2015 que insta a:

 k) Estudiar, detectar i activar els mecanismes necessaris per a prohibir la contractació d’empreses privades per a prestar serveis públics que tinguin la seu social en paradisos fiscals o societats que formin part de la matriu industrial domiciliada en paradisos fiscals, atès que el marc legal vigent de contractació pública no estableix aquesta causa com a motiu de prohibició per a contractar.
 lliuredeparadisosfiscals
Els objectius de la jornada són:
  • Presentar i analitzar les possibles estratègies legals i tècniques d’implementar la proposta recollida a l’informe d’Oxfam Intermón
  • Explorar la possibilitat d’anar més enllà per a fer effectiu evitar la contractació pública d’empreses que operen en paradisos fiscals
  • Crear una taula d’experts, en funció de les disponibilitats, que puguin donar suport tècnic a la campanya

 

La jornada comptarà amb la participació d’experts de diversos àmbits: acadèmcis, inspectors d’hisenda, tècnics municipals, etc., i hi participaran, com a ponents,

Stefan Rating, advocat especialitzat en Drets de la UE i de la Competència;

Francisco Blanco, director de Coordinació i de Contractació Administrativa de l’Ajuntament de Barcelona; i

Miguel Alba, responsable de fiscalitat i sector privat d’Oxfam-Intermón.

 

A Barcelona, a la seu del CTESC, C/ Diputació 284, el 26 de novembre de 2015 de 09:30 a 13:30.