Participació a la ponència sobre un text refós dels tributs gestionats per la Generalitat

Aquest dimecres 17 de juliol la Plataforma per una fiscalitat justa ha participat en la ponència que el Parlament de Catalunya està duent a terme per a debatre sobre la possibilitat de tenir un text refós de totes el reglament tributari que gestiona la Generalitat. Una iniciativa així permetria més claredat i seguretat jurídica i alhora pot servir, a nivell ciutadà, per a fiscalitzar millor el conjunt del sistema fiscal en tant en quan serà clarament més transparent, incorrirà en menys incoherències i permet garantir millor que es compleixin els principis d’equitat i progressivitat que a la Plataforma ens preocupen.

Hi ha intervingut en nom de la Plataforma el nostre company Xavier Marínez.

Us deixem a continuació la nostra nota per la ponència que farem arribar a tots els membres de la Comissió d’Economia i Hisenda:

Notes Compareixença Parlament Text Refós Articulat Tributari – Juliol 2019

xavier martinez a la compareixença