Author Archives: alpha

Els impostos ambientals a Catalunya. Quins són? Com són?

Vicenç Vilana Bonet Ecologistes en acció Què són els impostos ambientals o la fiscalitat ecològica Els impostos ambientals són l’aplicació del principi “qui contamina, paga”. La tributació ambiental la podem definir com qualsevol utilització del sistema fiscal com a mitjà d’incentivar canvis de comportaments que es consideren positius des del punt de vista ambiental. La tributació ambiental permet “internalitzar” costos externs, és a dir, compensar els efectes negatius originats en les transaccions que es produeixen en els mercats i que recauen sobre tercers que no Continue reading → Continue reading →